Онлајн курсот и неговата структура

Целта на овој курс пред се’ е да ја подигне свесноста во државната, локалната и јавната администрација за ризиците од корупција, судирот на интереси и начините за пријавување можно коруптивно однесување. На почетокот на секоја лекција се наведени целите за учење, а Вашето знаење ќе можете да го проверите преку одговорање на прашањата на крајот од секоја лекција.

Секој модул (поглавје) завршува со дилема-ситуации, со коишто Вие би можеле да се сретнете во текот на Вашето работење. На овој начин практично ќе можете да проверите колку теоретското знаење можете да го примените и во практиката.

На крајот на овој курс ќе имате можност и да го решите завршниот тест по што ќе Ви биде издаден и соодветен сертификат.

Тимот едукатори на ДКСК Ви стои на располагање, доколку имате прашања или Ви е потребна помош за користење на оваа платформа.

Ви посакуваме многу успех!

Државна комисија за спречување на корупцијата